kémia érettségi számolási feladatok tematikusan

Emelt kémia érettségi: számolási feladatok gyűjteménye tematikusan

Tartalomjegyzék

  1. Kémia érettségi feladatsorok
  2. Gázok, gázelegyek
  3. Összetétel / Oldhatóság
  4. Titrálás / Sztöchiometria
  5. Keverékek
  6. Erős savak / bázisok
  7. Gyenge savak / bázisok
  8. Galvánelem / redoxi számolások
  9. Elektrolízis
  10. Termokémia
  11. Egyensúlyi rendszerek
  12. Kristályvizes
  13. Szerves
  14. Oxigéntartalmú szerves
  15. Szerves égetések

  Kémia érettségi feladatsorok

  Alább tematikusan rendezve találjátok az összes emelt kémia érettségi számolási feladatát.

  Az összes eddigi közép és emelt kémia érettségi feladatsort megtaláljátok ezen az oldalon. A linkekre kattintva közvetlenül a megjelölt feladathoz juthattok. Bizonyos (összetett) feladatok több feladattípusnál is szerepelnek.

  Gázok, gázelegyek

  Ilyen típusú kérdések lehetnek:

  Mekkora térfogatú egy adott nyomású és hőmérsékletű ideális gáz? Mi a gázelegy összetétele egy reakció előtt és/vagy után? Az alábbi fogalmak ismerete/számítása elengedhetetlen: relatív sűrűség, sűrűség, átlagos moláris tömeg.

  lvlUP kurzus: Emelt kémia számolások

  Youtube video: Gázok, gázelegyek

   

   Összetétel / Oldhatóság

   Ilyen típusú kérdések lehetnek:

   Milyen összetételű egy adott oldat (koncentráció, sűrűség, tömegszázalék, tömegkoncentráció)? Koncentrációk átváltása. Mennyi egy adott anyag oldhatósága egy adott oldószerben (telített oldat tömegszázalékos összetétele, x g / 100 g oldószer). Az oldhatóság hőmérsékletfüggése.

   lvlUP kurzus: Emelt kémia számolások

   Youtube video: Oldhatóság

    

    Titrálás / Sztöchiometria

    Sav-bázis vagy redoxi titrálások során meg kell határozni egy ismeretlen koncentrációjú oldat koncentrációját. Sokszor fordulnak elő visszaméréses titrálások, ahol feleslegben használjuk a reagenst, majd “visszatitráljuk” a felesleget.

    A titrálásos feladatok esetében sokszor egy adott anyag összetételét kell meghatároznotok, legyen az például egy porkeverék vagy akár egy kristályvizes só.

    Sokszor bonyolultabb egyenletek rendezése is része a feladatoknak.

    lvlUP kurzus: Emelt kémia számolások

    Youtube video: Titrálás

     

     Keverékek

     Ismeretlen összetételű keverékek összetételét (többnyire tömegszázalékát) kell kiszámolnotok. A keveréket általában valamilyen kémiai reakcióba viszik, ahol vagy az egyik, vagy mindkét komponens reagál.

     lvlUP kurzus: Emelt kémia számolások

     Youtube video: Keverékek

      

     Erős savak / bázisok

     Erős savak és bázisok oldatának pH-ját, koncentrációját kell kiszámolni. Mi történik, ha bizonyos pH-jú sav- és lúgoldatokat öntünk össze? Mennyi gázhalmazállapotú savat/bázist kell elnyeletni vízben, hogy egy oldatot közömbösítsünk? Hogyan azonosíthatjuk, hogy gyenge/erős, egy- vagy többértékű savról van szó.

     lvlUP kurzus: Savak és bázisok rendszerei

     Youtube video: pH számítás I. – Erős savak és bázisok

      

      Gyenge savak / bázisok

      A gyenge savak/bázisok egyensúlyi rendszerek, így kicsit bonyolultabbak a kapcsolódó számítási feladatok. Mennyi a savi disszociációs állandó? Hányszorosára kell hígítani egy gyenge bázis oldatát, hogy egy kívánt pH-jú oldathoz jussunk? Hígítás során hogyan változik a pH (másodfokú egyenlet!)?

      lvlUP kurzus: Savak és bázisok rendszerei

      Youtube video: pH. számítás II. – Gyenge savak és bázisok

       

       Galvánelem / redoxi számolások

       Milyen reakció játszódik le? Hogyan változik a szilárd fázis tömege és az oldatok koncentrációja a reakció során? Galvánelemek esetében melyik elektród az anód és melyik a katód (standardpotenciálok!)? Mi az egyes elektródokon lejátszódó reakciók egyenlete és mi a bruttó egyenlet?

       lvlUP kurzus: Redoxireakciók, elektrokémia

        

        Elektrolízis

        Mik az elektródokon lejátszódó reakciók egyenletei? Miből és mennyi keletkezik a reakció során? Hogyan változik eközben az oldat összetétele esetleg, pH-ja? Milyen az adott vegyület oldhatósága? Mennyi ideig tart az elektrolízis adott áramerősség mellett? Vagy fordítva: milyen áramerősség kell, hogy a reakció adott idő alatt lejátszódjon?

        lvlUP kurzus: Redoxireakciók, elektrokémia

        Youtube video: Elektrolízis

         

         Termokémia

         Termokémiával kapcsolatos számítások a kémia érettségin a feladatok egy-egy alpontjában szoktak főleg előfordulni. Itt általában vegyületek képződéshőinek ismeretében kell reakcióhőket kiszámolni, vagy fordítva. Legtöbbször szerves vegyületek égetésénél (erre van itt a blogposztban egy külön fejezet) kerül elő, de sokszor fordul elő szervetlen sók oldáshőjével vagy egyensúlyi reakciók reakcióhőjével kapcsolatos számolás is.

         lvlUP kurzus: Termokémia, reakciókinetika

         Youtube video: Termokémia

          

          Egyensúlyi rendszerek

          Milyen egy adott rendszer összetétele az egyensúly beállta után? Mekkora az egyensúlyi állandó? Hány százalékos az átalakulás a kiindulási anyagokra nézve? Hogyan változik az összetétel, ha a kémiai egyensúlyt megzavarjuk, pl. változtatjuk a hőmérsékletet, nyomást, térfogatot?

          lvlUP kurzus: Kémiai egyensúly

          Youtube video: Kémiai egyensúly

           

           Kristályvizes

           Milyen a sók vízben való feloldásával után a kialakuló oldat összetétele? Sokszor a kristályvíztartalmú só pontos képlete a kérdés. Néhány feladatban nem csak azt nem tudjuk, hogy hány mól kristályvizet tartalmaz a só, de azt sem, hogy milyen fémionok alkotják, ilyenkor az ismeretlen fém meghatározása is a feladatunk.

           lvlUP kurzus: Emelt kémia számolások

           Youtube video: Kristályvizes feladatok I., Kristályvizes feladatok II.

            

            Szerves

            Hogyan határozzuk meg az ismeretlen szénhidrogén képletét? Egyes számítási feladatok esetében a moláris tömeg és még valamilyen fizikai-kémiai tulajdonság alapján, máskor az alkotóelemek tömegszázalékának ismeretében és annak tudatában, hogy milyen tipikus kémiai reakciókban vesz részt az adott vegyület.

            A szerves vegyületek témakörében mindig elméleti feladattal is számolnotok kell, illetve a számítások megoldásához is szilárd elméleti tudásra van szükségetek. Sokszor kémiai információk alapján tudjátok csak beazonosítani az ismeretlen szerves vegyületet: Elszínteleníti a brómos vizet? Oxidálható? Redukálható? Királis? Jó az oldhatósága vízben? Reagál nátriummal, vagy nátrium-hidroxiddal?

            lvlUP kurzus: Emelt kémia számolások

            Youtube video: Szerves vegyületek képlete

             

             Oxigéntartalmú szerves

             lvlUP kurzus: Emelt kémia számolások

              

              Szerves égetések

              A szerves égetéses feladatokban legtöbbször egy ismeretlen szerves vegyület képletetét kell meghatározni. Ehhez sokszor fontos információkat adnak meg, amiből a vegyületcsaládot ki tudjátok következtetni. Vagy megadják a konkrét vegyületcsaládot. A vegyületcsalád ismeretében meg kell alkotni az általános összegképletet és fel kell írni az égés általános egyenletét. A feladatoknak sokszor része termokémiai számítás is. Bizonyos feladatokban keverékek összetételét kell maghatározni. Máskor levegőben történik az égetés és a reakció után keletkező gázelegy összetételének ismeretében kell meghatározni az ismeretlen vegyületet és/vagy az alkalmazott oxigén/levegőfelesleg mértékét.

              lvlUP kurzus: Emelt kémia számolások

              Youtube videó: Szerves égetések

               

               Oszd meg!

               Related Posts

               kémia érettségi számolási feladatok tematikusan

               Elméleti kémia feladatok tematikus gyűjteménye – Kémia emelt érettségi témakörök 2024

               Ebben a posztban tematikusan kigyűjtve láthatjátok az összes eddigi emelt kémia érettségi elméleti feladatát, kivéve az egyszerű választásos feladatokat. A linkekre kattintva közvetlenül a megjelölt feladathoz (illetve annak megoldásához) juthattok.
               A témakörök szerint csoportosított feladatok közül sokat – összetett feladatok – több témakörnél (pl. szerves és szervetlen kémiánál) is megtaláltok.

               A kovalens kötés polaritása

               Néha a tanár is belezavarodik Melyik állítás nem igaz a kovalens kötéssel kapcsolatban? A) Közös elektronpárral létrehozott kötés. B) Egyszeres kovalens kötés csak szigma-kötés lehet.

               Színes oldatok. Néhány kémcső alján láthattok szilárd anyagot is, ezek ún. telített oldatok.

               Oldhatósággal kapcsolatos számolások

               find here Itt beágyazott új videónkban, az emelt kémia érettségi számolási feladatinak sűrűn előforduló építőkövével, az oldhatósággal, illetve annak hőmérsékletfüggésével foglalkozunk. Lesz szó telített, telítetlen