kémia érettségi számolási feladatok tematikusan

Emelt kémia érettségi: számolási feladatok gyűjteménye tematikusan

Tartalomjegyzék

 1. Kémia érettségi feladatsorok
 2. Gázok, gázelegyek
 3. Összetétel / Oldhatóság
 4. Titrálás / Sztöchiometria
 5. Keverékek
 6. Erős savak / bázisok
 7. Gyenge savak / bázisok
 8. Galvánelem / redoxi számolások
 9. Elektrolízis
 10. Termokémia
 11. Egyensúlyi rendszerek
 12. Kristályvizes
 13. Szerves
 14. Oxigéntartalmú szerves
 15. Szerves égetések

Kémia érettségi feladatsorok

Alább tematikusan rendezve találjátok az összes emelt kémia érettségi számolási feladatát.

Az összes eddigi közép és emelt kémia érettségi feladatsort megtaláljátok ezen az oldalon. A linkekre kattintva közvetlenül a megjelölt feladathoz juthattok. Bizonyos (összetett) feladatok több feladattípusnál is szerepelnek.

Gázok, gázelegyek

Ilyen típusú kérdések lehetnek:

Mekkora térfogatú egy adott nyomású és hőmérsékletű ideális gáz? Mi a gázelegy összetétele egy reakció előtt és/vagy után? Az alábbi fogalmak ismerete/számítása elengedhetetlen: relatív sűrűség, sűrűség, átlagos moláris tömeg.

lvlUP kurzus: Emelt kémia számolások

Youtube video: Gázok, gázelegyek

Összetétel / Oldhatóság

Ilyen típusú kérdések lehetnek:

Milyen összetételű egy adott oldat (koncentráció, sűrűség, tömegszázalék, tömegkoncentráció)? Koncentrációk átváltása. Mennyi egy adott anyag oldhatósága egy adott oldószerben (telített oldat tömegszázalékos összetétele, x g / 100 g oldószer). Az oldhatóság hőmérsékletfüggése.

lvlUP kurzus: Emelt kémia számolások

Youtube video: Oldhatóság

Titrálás / Sztöchiometria

Sav-bázis vagy redoxi titrálások során meg kell határozni egy ismeretlen koncentrációjú oldat koncentrációját. Sokszor fordulnak elő visszaméréses titrálások, ahol feleslegben használjuk a reagenst, majd “visszatitráljuk” a felesleget.

A titrálásos feladatok esetében sokszor egy adott anyag összetételét kell meghatároznotok, legyen az például egy porkeverék vagy akár egy kristályvizes só.

Sokszor bonyolultabb egyenletek rendezése is része a feladatoknak.

lvlUP kurzus: Emelt kémia számolások

Youtube video: Titrálás

Keverékek

Ismeretlen összetételű keverékek összetételét (többnyire tömegszázalékát) kell kiszámolnotok. A keveréket általában valamilyen kémiai reakcióba viszik, ahol vagy az egyik, vagy mindkét komponens reagál.

lvlUP kurzus: Emelt kémia számolások

Youtube video: Keverékek

Erős savak / bázisok

Erős savak és bázisok oldatának pH-ját, koncentrációját kell kiszámolni. Mi történik, ha bizonyos pH-jú sav- és lúgoldatokat öntünk össze? Mennyi gázhalmazállapotú savat/bázist kell elnyeletni vízben, hogy egy oldatot közömbösítsünk? Hogyan azonosíthatjuk, hogy gyenge/erős, egy- vagy többértékű savról van szó.

lvlUP kurzus: Savak és bázisok rendszerei

Youtube video: pH számítás I. – Erős savak és bázisok

Gyenge savak / bázisok

A gyenge savak/bázisok egyensúlyi rendszerek, így kicsit bonyolultabbak a kapcsolódó számítási feladatok. Mennyi a savi disszociációs állandó? Hányszorosára kell hígítani egy gyenge bázis oldatát, hogy egy kívánt pH-jú oldathoz jussunk? Hígítás során hogyan változik a pH (másodfokú egyenlet!)?

lvlUP kurzus: Savak és bázisok rendszerei

Youtube video: pH. számítás II. – Gyenge savak és bázisok

Galvánelem / redoxi számolások

Milyen reakció játszódik le? Hogyan változik a szilárd fázis tömege és az oldatok koncentrációja a reakció során? Galvánelemek esetében melyik elektród az anód és melyik a katód (standardpotenciálok!)? Mi az egyes elektródokon lejátszódó reakciók egyenlete és mi a bruttó egyenlet?

lvlUP kurzus: Redoxireakciók, elektrokémia

Elektrolízis

Mik az elektródokon lejátszódó reakciók egyenletei? Miből és mennyi keletkezik a reakció során? Hogyan változik eközben az oldat összetétele esetleg, pH-ja? Milyen az adott vegyület oldhatósága? Mennyi ideig tart az elektrolízis adott áramerősség mellett? Vagy fordítva: milyen áramerősség kell, hogy a reakció adott idő alatt lejátszódjon?

lvlUP kurzus: Redoxireakciók, elektrokémia

Youtube video: Elektrolízis

Termokémia

Termokémiával kapcsolatos számítások a kémia érettségin a feladatok egy-egy alpontjában szoktak főleg előfordulni. Itt általában vegyületek képződéshőinek ismeretében kell reakcióhőket kiszámolni, vagy fordítva. Legtöbbször szerves vegyületek égetésénél (erre van itt a blogposztban egy külön fejezet) kerül elő, de sokszor fordul elő szervetlen sók oldáshőjével vagy egyensúlyi reakciók reakcióhőjével kapcsolatos számolás is.

lvlUP kurzus: Termokémia, reakciókinetika

Youtube video: Termokémia

Egyensúlyi rendszerek

Milyen egy adott rendszer összetétele az egyensúly beállta után? Mekkora az egyensúlyi állandó? Hány százalékos az átalakulás a kiindulási anyagokra nézve? Hogyan változik az összetétel, ha a kémiai egyensúlyt megzavarjuk, pl. változtatjuk a hőmérsékletet, nyomást, térfogatot?

lvlUP kurzus: Kémiai egyensúly

Youtube video: Kémiai egyensúly

Kristályvizes

Milyen a sók vízben való feloldásával után a kialakuló oldat összetétele? Sokszor a kristályvíztartalmú só pontos képlete a kérdés. Néhány feladatban nem csak azt nem tudjuk, hogy hány mól kristályvizet tartalmaz a só, de azt sem, hogy milyen fémionok alkotják, ilyenkor az ismeretlen fém meghatározása is a feladatunk.

lvlUP kurzus: Emelt kémia számolások

Youtube video: Kristályvizes feladatok I., Kristályvizes feladatok II.

Szerves

Hogyan határozzuk meg az ismeretlen szénhidrogén képletét? Egyes számítási feladatok esetében a moláris tömeg és még valamilyen fizikai-kémiai tulajdonság alapján, máskor az alkotóelemek tömegszázalékának ismeretében és annak tudatában, hogy milyen tipikus kémiai reakciókban vesz részt az adott vegyület.

A szerves vegyületek témakörében mindig elméleti feladattal is számolnotok kell, illetve a számítások megoldásához is szilárd elméleti tudásra van szükségetek. Sokszor kémiai információk alapján tudjátok csak beazonosítani az ismeretlen szerves vegyületet: Elszínteleníti a brómos vizet? Oxidálható? Redukálható? Királis? Jó az oldhatósága vízben? Reagál nátriummal, vagy nátrium-hidroxiddal?

lvlUP kurzus: Emelt kémia számolások

Youtube video: Szerves vegyületek képlete

Oxigéntartalmú szerves

lvlUP kurzus: Emelt kémia számolások 

Szerves égetések

A szerves égetéses feladatokban legtöbbször egy ismeretlen szerves vegyület képletetét kell meghatározni. Ehhez sokszor fontos információkat adnak meg, amiből a vegyületcsaládot ki tudjátok következtetni. Vagy megadják a konkrét vegyületcsaládot. A vegyületcsalád ismeretében meg kell alkotni az általános összegképletet és fel kell írni az égés általános egyenletét. A feladatoknak sokszor része termokémiai számítás is. Bizonyos feladatokban keverékek összetételét kell maghatározni. Máskor levegőben történik az égetés és a reakció után keletkező gázelegy összetételének ismeretében kell meghatározni az ismeretlen vegyületet és/vagy az alkalmazott oxigén/levegőfelesleg mértékét.

lvlUP kurzus: Emelt kémia számolások

Oszd meg!

Related Posts

A kovalens kötés polaritása

Néha a tanár is belezavarodik A minap az egyik konzultációs alkalmon egy diákom bedobott egy feladatot, ami szerepelt az egyik emelt kémia érettségin. Így szólt

Színes oldatok. Néhány kémcső alján láthattok szilárd anyagot is, ezek ún. telített oldatok.

Oldhatósággal kapcsolatos számolások

Itt beágyazott új videónkban, az emelt kémia érettségi számolási feladatinak sűrűn előforduló építőkövével, az oldhatósággal, illetve annak hőmérsékletfüggésével foglalkozunk. Lesz szó telített, telítetlen és túltelített